ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΤΟΥ

//ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΤΟΥ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΤΟΥ

Ανάλογα με τον τύπο του καρκίνου, το μέγεθος του όγκου, τους λεμφαδένες, τη μεταστατική νόσο, ο χειρούργος με τη συναίνεση του ασθενούς αποφασιζούν τη θεραπευτική πορεία. Πρώτα γίνεται το χειρουργείο και μετά ακολουθούν οι άλλοι χειρισμοί. Ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθος της βλάβης, δίδεται η δυνατότητα στον ασθενή με την επέμβαση να διατηρήσει το μαστό, με το καλό αισθητικό αποτέλεσμα. Είναι σημαντικό η διάγνωση του καρκίνου να γίνεται νωρίς.

Οι επεμβάσεις διατήρησης του μαστού είναι:

  • Ογκεκτομή: Αφαιρείται μόνο ο όγκος και παραμένει ο μαστός
  • Τμηματεκτομή – Τεταρτεκτομή: Αφαιρείται τμήμα ή το τεταρτημόριο του μαστού και συμπλησιάζεται ο υπόλοιπος μαστός

Μαστεκτομή γίνεται για την αφαίρεση του μαστού και υπάρχουν δύο είδη:

  • Απλή Μαστεκτομή: Όπου αφαιρείται μαζικός αδένας μαζί με το δέρμα και την θήλη
  • Τροποποιημένη ριζική Μαστεκτομή: Όπου αφαιρείται ο μαζικός αδένας, θέρμα, θήλη και οι μασχαλιαίοι αδένες.

Σε περίπτωση διηθητικού καρκίνου πρέπει να γίνεται λεμφαδενικός καθαρισμός της μασχάλης για την σταδιοποίηση της νόσου και τον καθορισμό της θεραπείας. Πολλοί χειρουργοί προτιμούν να εξετάσουν τον λεμφαδένα φρουρό και μετά τον καθαρισμό της μασχάλης.

2016-07-26T15:07:51+00:00 Υπηρεσίες|