Χειρουργική Κηλών

Ελάχιστα επεμβατικές διαδικασίες με λαπαροσκοπικές μεθόδους για την αποκατάσταση κηλών

Κλείστε ένα ραντεβού
Icon για το ιατρείο ομφαλοκήλης

Σύγχρονες θεραπείες

Καλύτερα αποτελέσματα, μικρότερος χρόνος ανάρρωσης, ελαχιστοποίηση του χρόνου παραμονής στο νοσοκομείο, χαμηλότερο κόστος.

βουβωνοκήλη πριν και μετά την χειρουργική επέμβαση

ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ

Με την πάροδο του χρόνου, οι ομφαλοκήλες τείνουν να μεγαλώνουν καθώς το μυϊκό τοίχωμα της κοιλιάς γίνεται πιο αδύναμο και διογκώνεται περισσότερος ιστός.
Οι ομφαλοκήλες δεν φεύγουν μόνες τους. Μόνο η χειρουργική επέμβαση μπορεί να επιδιορθώσει μια κήλη.

Αναλυτικά για τις ομφαλοκήλες
Σχεδιάγραμμα με τη βουβωνοκήλη πριν και μετά την επέμβαση

ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ

Set the number of columns the text should be broken into.
IMPORTANT: This feature is designed to be used for running text, images, dropcaps and other inline content. While some block elements will work, their usage is not recommended and others can easily break the layout. Default currently set to 1Reset to default.Using default value.

Αναλυτικά για τις βουβωνοκήλες

Προγραμματίστε συνάντηση

Ζητήστε τη γνώμη του ιατρού

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ